Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Tłumacz przysięgły Warszawa

W Warszawie mogą Państwo skorzystać z profesjonalnej pomocy i wsparcia cenionego przez wielu mgr prawa i tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Aleksandry Kamińskiej, posiadającej szerokie kompetencje w zakresie przekładu i wiedzy prawniczej.

 

Mgr prawa i tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, tłumacz języka ukraińskiego i języka białoruskiego zaprasza

 

Mgr prawa, tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, tłumacz języka ukraińskiego i białoruskiego, w naszej strefie gospodarczo-ekonomicznej to unikalne kompetencje do współuczestnictwa we wszelkich spotkaniach, transakcjach, negocjacjach na różnych szczeblach. Od asysty takiej osoby podczas spotkań/negocjacji  w dużej mierze może zależeć powodzenie całego przedsięwzięcia.


Zapraszam serdecznie do wykorzystania mojej wiedzy, doświadczenia i pasji w organizacji różnego rodzaju kontraktów, projektów, kampanii, konferencji, negocjacji, delegacji, spotkań na najwyższym szczeblu - tj. wszędzie tam, gdzie niezbędna staje się obecność:

 

Obok różnego typu tłumaczeń na wymienione wyżej języki, proponuję Państwu także szeroko rozumianą pomoc - zwłaszcza, gdy trzeba połączyć znajomość przepisów prawa ze znajomością języków rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego albo języka polskiego w Warszawie oraz w innych miastach Polski.

 

 • jestem  mgr prawa, tłumaczem przysięgłym, symultanicznym i konsekutywnym języka rosyjskiego z siedzibą w Warszawie (wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod Nr TP/60/08)
 • abolwentką jednolitych 5-letnich studiów magsterskich na kierunku Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem);
 • absolwentką jednolitych 5-letnich studiów magisterskich Instytutu Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (ocena na dyplomie: bardzo dobry),
 • absolwentką studiów podyplomowych dla tłumaczy języka rosyjskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ocena na dyplomie: bardzo dobry),
 • wykładowcą na studiach podyplomowych dla tłumaczy języka rosyjskiego Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w zakresie przekładu prawniczego i sądowego (Warszawa 2013),
 • wykładowcą na kursach dla tłumaczy i adeptów zawodu tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, przygotowujących się do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej (w latach 2010 – 2013 zajęcia prowadzone w Łodzi i od 2012 do chwili obecnej w Warszawie),
 • autorką referatu pt. Tłumaczenie tekstów dotyczących statusu uchodźców z krajów byłego ZSRR, wygłoszonego z przygotowaniem glosariusza dla tłumaczy języka rosyjskiego podczas XXIV Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Sekcji Rosyjskiej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS w Warszawie
 • autorką referatu pt. Prawo a zakon – wybrane zagadnienia ze wstępu do prawoznawstwa polsko-rosyjskiego, wygłoszonego podczas XXVI Warsztatów Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego w Sekcji Rosyjskiej PT TEPIS w Warszawie;
 • autorką publikacji pt. Dane osobowe tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego i ich ochrona na terytorium Federacji Rosyjskiej – stan de lege lata, publikacja w: Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego, UWM Olsztyn, 2013;
 • członkiem Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS (kadencja 2011-2014), sekretarzem Kolegium Doskonalenia Zawodowego PT TEPIS (kadencja: 2011-2014), członkiem Sądu Koleżeńskiego PT TEPIS (kadencja: 2008 – 2011), członkiem nadzwyczajnym PT TEPIS od 2007 roku.

Nawiązując współpracę ze mną mają Państwo gwarancję profesjonalnego i rzetelnego podejścia do powierzonego mi tłumaczenia lub pomocy prawnej. W każde zlecenie angażuję się całkowicie i wykorzystuję wiedzę dotyczącą znajomości prawa oraz umiejętności translatorskich, poparte wieloletnim doświadczeniem, aby efekt końcowy był zgodny z Państwa oczekiwaniami.

 

Zapraszam do współpracy  podmioty wspópracujące z karajami b. ZSRR lub osoby fizyczne pochodzące z krajów b. ZSRR. Oferuję profesjonalne tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) z i na język rosyjski, ukraiński, białoruski, współpracuję z wieloma kancelariami notarialnymi w Warszawie jako absolwent prawa i tłumacz przysięgły języka rosyjskiego. Zapraszam do współpracy osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, współpracujące z Rosją, Białorusią, Kazachstanem i innymi krajami obszaru rosyjskojęzycznego!