Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Tłumaczenia ustne i pisemne rosyjskie - Warszawa

Oferuję tłumaczenia poświadczone (tzw. przysięgłe) pisemne i ustne, rosyjsko-polsko-rosyjskie, wykonywane przeze mnie dla różnorodnych podmiotów z Warszawy i całej Polski,

obejmujące następujące obszary tematyczne:

 

 • teksty prawne i prawnicze, ekonomia, w tym zagadnienia dotyczące: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo nieletnich, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo spółek handlowych, prawo międzynarodowe prywatne, prawo UE, prawo konstytucyjne
 • nauki humanistyczne i społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • reklamę i marketing PL-RUS-PL
 • dokumentację handlową
 • dokumentację celną
 • dokumenty pojazdów jako tzw. mienia przesiedleńczego lub unikatowe pojazdy z obszarów b. ZSRR
 • dokumenty szkolne, w tym świadectwa, dyplomy, certyfikaty, referencje
 • zaświadczenia lekarskie

 

Obok tłumaczeń pisemnych i ustnych polsko-rosyjskich świadczę usługi szkoleniowe dla adeptów zawodu tłumacza przysięgłego na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, współpracując ze specjalistami z określonej gałęzi (dziedziny) prawa!

 

Tłumaczenia ustne rosyjskie dopasowane do Twoich potrzeb

 

Gwarantuję profesjonalną obsługę tłumaczeń dla klientów z Warszawy i okolic w zakresie polsko-rosyjskich tłumaczeń ustnych i pisemnych. Do każdej konferencji, tłumaczenia ustnego w kancelarii, urzędzie lub spotkania biznesowego stosuję indywidualne podejście.

 

Proponuję wierne i poufne:

 

 • tłumaczenia ustne polsko-rosyjskie (symultaniczne, tzw. kabinowe lub konferencyjne) - prowadzone w trakcie wypowiedzi prelegenta, bez wcześniej przygotowanego tekstu, czyli na bieżąco,
 • tłumaczenia ustne polsko-rosyjskie konsekutywne (towarzyszące) - forma tłumaczenia najbardziej sprawdzająca się w trakcie rozmów, spotkań biznesowych, kursów i szkoleń, prezentacji, wystąpień (konferencji) prasowych oraz negocjacji. Mówca w swoim wystąpieniu robi krótsze lub dłuższe przerwy, umożliwiające tłumaczowi przekład na język odbiorców,
 • tłumaczenia ustne rosyjskie a’vista - tłumacz zapoznaje się z tekstem w danym języku i na bieżąco tłumaczy go w formie ustnej. Najczęstsza forma tłumaczeń podczas czynności w kancelariach notarialnych,
 • tłumaczenia ustne rosyjskie poświadczone (zwane potocznie "przysięgłymi") - w asyście tłumacza przysięgłego, najczęściej stosowane w trakcie rozpraw sądowych, czynności notarialnych, zawierania małżeństwa, tłumaczenia w urzędach ds. cudzoziemców, w ośrodkach egzaminacyjnych (przykład: egzamin na prawo jazdy), podczas postępowań uchodźczych, składania dokumentów w USC.

 

Profesjonalne tłumaczenia pisemne

 

Obok tłumaczeń ustnych i pisemnych w Warszawie, zapewniam także wierną, a jednocześnie stylistycznie poprawną w danym języku pisemną wersję tłumaczonych tekstów i stworzenie odpowiednika merytorycznie przekazującego te same treści w języku docelowym.

 

Od lat z sukcesem wykonuję wiarygodne i cenione przez urzędy oraz instytucje kompleksowe tłumaczenia, wśród których znajdują się:

 

 • tłumaczenia poświadczone (tak zwane przysięgłe), które wymagają poświadczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego. Ich najczęściej spotykane przykłady to:
  • umowy cywilnoprawne,
  • umowy sprzedaży udziałów, nieruchomości,
  • umowy najmu, użyczenia, dzierżawy,
  • umowy dystrybucji,
  • kontrakty,
  • dokumenty firmowe, handlowe, biznesowe, m.in.: NIP, REGON, KRS, VAT-5, CEIDG i inne
  • statuty, pełnomocnictwa, upoważnienia,
  • doumenty urzędowe,
  • dokumenty w obrocie prawnym z zagranicą,
  • pisma sądowe (pozwy, wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty, apelacje, skargi kasacyjne),
  • dokumenty metrykalne (odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa, odpisy aktów zgonu, świadectwa chrztu),
  • świadectwa, licencje, zaświadczenia, uprawnienia, certyfikaty, dyplomy, suplementy.
 • tłumaczenia zwykłe obejmujące wszelkie dokumenty oraz teksty nie wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego, na przykład:
  • dokumenty prywatne,
  • korespondencja służbowa,
  • starodruki,
  • publikacje prasowe, artykuły naukowe, opinie, recenzje,
  • streszczenia prac licencjackich, magisterskich,
  • strony www, portale informacyjne, ulotki, ogłoszenia etc.
  • tłumaczenia specjalistyczne świadczone przez nasze biuro obejmują:
  • opisy techniczne, instrukcje obsługi urządzeń,
 • projekty budowlane, projekty architektoniczne,
  • certyfikaty, uprawnienia,
  • sprawozdania finansowe, bilanse
  • audyty,
  • dokumenty bankowe (wyciągi, historie kredytowe, zaświadczenia o założeniu rachunku firmowego/indywidualnego),
  • treści medyczne,
  • artykuły naukowe,
  • IT, strony www,
  • starodruki (dokumenty archiwalne pisane pismem ręcznym sprzed 1917 roku).

 

Kompleksowa obsługa konferencji: nasza praca - Państwa sukces!

 

Nasz wykwalifikowany i doświadczony zespół obok tłumaczeń ustnych polsko-rosyjskich, czy tłumaczeń pisemnych z/na j. rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski, polski zapewnia kompleksową obsługę konferencji na terenie kraju. Oferujemy:

 • tłumaczenie pisemne wszelkich tekstów i materiałów konferencyjnych,
 • tłumaczenia ustne w czasie konferencji,
 • wynajem i obsługę sprzętu technicznego (kabin, słuchawek, mikrofonów, sprzętu nagłaśniającego),
 • nagrywanie głosu, obrazu i dźwięku,
 • obsługę telekonferencji.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia mgr prawa i solidnego tłumacza języka rosyjskiego w Warszawie, w jednej osobie, koniecznie zadzwoń pod numer +48 575 501 601 i zarezerwuj dogodny termin spotkania już teraz!