Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Konferencje i seminaria

Kompleksowa, profesjonalna obsługa konferencji jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, wymagającym odpowiedniego przygotowania merytorycznego i technicznego, na który składa się wiele czynników:

 • rezerwacja i odpowiednie przygotowanie sali konferencyjnej, właściwie dopasowanej do potrzeb i rodzaju wydarzenia oraz jego skali,
 • przygotowanie techniczne - zagwarantowanie właściwego nagłośnienia oraz sprzętu wizualnego,
 • w przypadku imprez o charakterze międzynarodowym przygotowanie systemów do tłumaczeń symultanicznych (kabinowych)
 • zapewnienie rzetelnych, profesjonalnych, sprawdzonych tłumaczy ustnych z wieloletnim doświadczeniem

dodatkowo należy zadbać m.in. o:

 • zagwarantowanie bazy noclegowej, tj. rezerwacji hoteli itp.,
 • zapewnienie poczęstunku czy zamówienie cateringu,
 • organizację czasu wolnego (przerwy, odpoczynek, dodatkowe atrakcje itp.),
 • przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz marketingowych,


Nasz zespół to grupa ludzi od lat zawodowo zajmująca się obsługą rozmaitych konferencji, szkoleń oraz innych imprez czy iwentów o charakterze masowym, takich jak: spotkania biznesowe, seminaria, prezentacje, targi, konferencje itp. Naszymi podstawowymi atutami, które wyróżniają nas na tle konkurencji są:

 • bogate doświadczenie,
 • olbrzymi zapał i zaangażowanie w zlecone zadania,
 • doskonała znajomość potrzeb naszych klientów,
 • odpowiednie przygotowanie merytoryczne,
 • odpowiedni sprzęt do profesjonalnej obsługi konferencji.

Jeśli poszukujecie Państwo sprawdzonego partnera, któremu bez obaw będziecie mogli powierzyć część lub wszystkie z wymienionych wyżej zadań, zyskując gwarancję dającą całkowitą pewność kompleksowej obsługi organizowanej przez Was konferencji – jesteście we właściwym miejscu! Jesteśmy do Państwa usług!