Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Obsługa prawna cudzoziemców

Oferujemy pomoc w języku rosyjskim w zakresie następujących usług:

 

 • reprezentacja cudzoziemców w urzędach ds. cudzoziemców, przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej) w języku rosyjskim
 • zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce z obsługą księgową i asystą tłumacza przysięgłego w notariacie
 • zakładanie rachunków bankowych z asystą tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego w banku
 • działanie w charakterze pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej w Polsce
 • legalizacja pobytu osób rosyjskojęzycznych w Polsce
 • wynajem nieruchomości dla cudzoziemców w Polsce
 • obsługa wirtualnego biura
 • pisanie pism w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym, egzekucyjnym, cywilnym i karnym
 • porady prawne z zakresu prawa cywilnego, podatkowego, karnego i administracyjnego
 • pisanie pism urzędowych w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i angielskim
 • pisanie pozwów, zażaleń, skarg, odpowiedzi na pozew wraz z tłumaczeniem na język rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski
 • usługi windykacyjne
 • przygotowywanie umów najmu, sprzedaży, kontraktów handlowych dla cudzoziemców w Polsce
 • tłumaczenie pisemne dokumentów urzędowych z i na następujące języki: rosyjski, angielski, ukraiński, białoruski
 • tłumaczenia pisemne poświadczone (tzw. przysięgłe) z i na następujące języki: rosyjski, angielski, ukraiński, białoruski
 • tłumaczenia ustne (symultaniczne, a’vista, konsekutywne) z i na następujące języki: rosyjski, angielski, ukraiński, białoruski
 • obsługa konferencji, delegacji, kongresów i targów w języku rosyjskim

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszego rosyjsko-polskiego działu specjalistycznej pomocy prawnej i działu tłumaczeń przysięgłych

 

W celu złożenia zamówienia prosimy o przesłanie wiadomości, podając w jej treści:

Zlecenie przygotowania (pozwu, opinii, wniosku, wezwania, umowy, tłumaczenia), podając szczegóły:

Adres e-mail: …

Telefon kontaktowy: …

Imię i nazwisko (nazwa firmy): …

 

W ciągu 24 godzin (w dniach roboczych - od poniedziałku do piątku) prześlemy odpowiedź z proponowanym terminem wykonania usługi oraz ceną.

 

Kontakt z Działem Pomocy Prawnej (Russian Help Desk):

 

mob.: +48 575 501 601

e-mail: 1.tlumacz@gmail.com