Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Tłumaczenia przysięgłe z/na język białoruski w Warszawie

Będąc tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego, zajmuję się również tłumaczeniami z i na język białoruski, ze względu na intensywną współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a naszym wschodnim sąsiadem – Białorusią, jak również migrację ludności.

 

Oferuję tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka białoruskiego, m.in.:

 

 • tłumaczenia dokumentacji z archiwów na Białorusi,
 • tłumaczenia dokumentacji celnej, przewozowej, bankowej,
 • tłumaczenie aktów metrykalnych,
 • tłumaczenie kontraktów, umów, aneksów, specyfikacji,
 • tłumaczenie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • tłumaczenie zaświadczeń
 • tłumaczenie aktów notarialnych i innych dokumentów.

 

Podczas załatwiania spraw urzędowych nieodzowną staje się obecność tłumacza przysięgłego w przypadku dokonywania wszelkiego rodzaju czynności prawnych i faktycznych - w sporach przed sądami, organami administracji publicznej, przy sporządzaniu dokumentacji u notariusza, zdawaniu egzaminów na prawo jazdy, przy formalnościach w urzędach stanu cywilnego, kiedy obywatel Białorusi potrzebuje asysty tłumacza przysięgłego.

 

Posiadając wiedzę prawniczą i wieloletnie doświadczenie - oferuję pomoc przy załatwianiu:

 

 • legalizacji pobytu dla obywateli Białorusi, kart pobytu stałego i czasowego,
 • spraw związanych z windykacją należności,
 • spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego: sprawy alimentacyjne, uznanie w Polsce zagranicznego wyroku rozwodowego, uzyskanie tzw. "becikowego" dla dziecka urodzonego w Polsce,
 • spraw w urzędach ds. obcokrajowców (składanie dokumentów do legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, uzyskania obywatelstwa)
 • spraw w urzędach stanu cywilnego (formalności związane z zawarciem małżeństwa, rejestracją urodzeń, zgonów, zmian imienia i nazwiska)

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!