Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Cennik tłumaczeń ustnych, pisemnych

CENNIK TŁUMACZEŃ PISEMNYCH (poświadczonych i zwykłych)

 

 

JĘZYKI Tłumaczenie na język polski Tłumaczenie z jęz. polskiego na j.obcy Tłumaczenia zwykłe(1500 znaków ze spacjami=strona obliczeniowa) Tłumaczenia poświadczone (1125 znaków ze spacjami =strona obliczeniowa)

ROSYJSKI UKRAIŃSKI BIAŁORUSKI

ANGIELSKI

RUMUŃSKI

44,99 PLN 

44,99 PLN 44,99 PLN

49,99 PLN

49,99 PLN

49,99 PLN 

54,99 PLN 54,99 PLN

54,99 PLN

59,99 PLN

- tłumaczenie z trudnej do odczytania kopii lub sporządzonej pismem ręcznym (np. starodruki): + 25 % stawki bazowej
- poświadczenie/sporządzenie kopii wcześniej wykonanego tłumaczenia: 50 % stawki bazowej
- tłumaczenie specjalistyczne: techniczne i/lub zawierające skróty techniczne i/lub o tematyce budowlanej oraz teksty medyczne: + 50 - 100 % stawki, ale nie mniej niż 45 zł/str. obliczeniowa 1500 znaków ze spacjami.
     
Cena za tłumaczenie w kombinacji: ROSYJSKI-ANGIELSKI lub ANGIELSKI-ROSYJSKI jest ustalana indywidualnie w zależności od tematyki, po przedłożeniu tekstu(ów) do wglądu  i wyceny.

 

Tryb realizacji:

- zwykły (od 3 do 5 dni roboczych)

- przyspieszony (do 72h od momentu przyjęcia zlecenia: dopłata wynosi + 50 %)

- ekspresowy* (do 24h od momentu przyjęcia zlecenia: dopłata wynosi + 100 %)

 

*Tłumaczenia z języka rosyjskiego i na język rosyjski mogą być wykonane na preferencyjnych warunkach (w zależności od liczby materiałów przedłożonych do tłumaczenia oraz trybu realizacji).

 

*Minimalna opłata pobierana jest za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia (1 strona tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami; 1 strona tłumaczenia zwykłego wynosi 1500 znaków ze spacjami).

*Tłumaczenia wykonywane w trybie ekspresowym nie podlegają standardowym warunkom reklamacji.

 

CENNIK TŁUMACZEŃ USTNYCH (symultanicznych i konsekutywnych)
 
 
JĘZYK ROSYJSKI
Tłumaczenia konsekutywne oraz a’vista Tłumaczenia symultaniczne (kabinowe)
500,00 PLN (minimalny blok rozliczeniowy: 2 godziny) 700,00 PLN (min. blok 4-godzinny)

 

*Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć  + 23 % VAT.

 

**Każda następna rozpoczęta godzina tłumaczenia konsekutywnego, przekraczająca blok 3h, jest rozliczana wg stawki 100,00 PLN /h.

 

*Tłumaczenie symultaniczne jest rozliczane w dwóch blokach 4-godzinnych, tj. 8h/doba.

 

*Podczas tłumaczeń ustnych (wyjazdowych), wydatki dodatkowe typu: zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd tłumacza(y) - pokrywa Zleceniodawca.

 

*Za pracę w godzinach: 21.00 – 7.00 oraz dni ustawowo wolne od pracy: + 100 % stawki

 

CENNIK USŁUG PRAWNICZYCH I POMOCY PRAWNEJ

 

Każde zlecenie/zapytanie dot. usług prawniczych jest rozpatrywane indywidualnie, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją zlecenia. Po ustaleniu ostatecznej ceny usługi z klientem, opłaceniu zlecenia i wykonaniu usługi - ceny nie podlegają ponownej negocjacji.

 

W celu dokonania wyceny usługi/porady prawnej/pomocy translatorskiej prosimy o przesłanie informacji dotyczącej sprawy i załączenie ew. skanów dokumentacji na adres poczty elektronicznej: 1.tlumacz@gmail.com

Wycena nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami, a pozwoli na przedstawienie Państwu profesjonalnej i rzetelnej kalkulacji.

 

W swojej pracy staram się kierować indywidualnym podejściem do każdego Klienta.
Zapewniam poufność tłumaczonych materiałów.
Gwarantuję wysoką jakość wykonywanych usług, rzetelność, sumienność i terminowość.