Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Prawo

Oferujemy pomoc  prawną oraz asystę tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego, angielskiego, ukraińskiego i białoruskiego w zakresie następujących usług:

 

 • reprezentacja cudzoziemców w urzędach ds. cudzoziemców, przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej)
 • oferujemy pomoc przy zakładaniu spółek w Polsce z obsługą księgową oraz ich ew. likwidacją lub zawieszeniem 
 • oferujemy doradztwo i pomoc przy wyborze oraz zakładaniu rachunków bankowych
 • podejmujemy czynności w charakterze pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej w Polsce
 • zajmujemy się legalizacją pobytu osób rosyjskojęzycznych w Polsce
 • wynajmujemy nieruchomości na cele mieszkaniowe i biurowe dla cudzoziemców w Polsce
 • oferujemy usługi wirtualnego biura
 • sporządzamy pisma w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym, egzekucyjnym, podatkowym, cywilnym, rodzinnym  i karnym
 • udzielamy porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, podatkowego, rodzinnego, prawa pracy, prawa i postępowania karnego i administracyjnego
 • przygotowujemy odwołania, wnioski, skargi, petycje, wezwania do zapłaty, oferty w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i angielskim
 • przygotowujemy pozwy, zażalenia, odwołania, skargi, odpowiedzi na pozew wraz z ich tłumaczeniem
 • oferujemy usługi windykacyjne, negocjacje z dłużnikami oraz pomoc przy ew. postępowaniu sądowym i komorniczym
 • zajmujemy się przygotowywaniem i analizą prawną umów najmu, sprzedaży, kontraktów handlowych i inwestycji dla cudzoziemców w Polsce i obywateli polskich w Rosji i krajach b. ZSRR
 • wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne dokumentów urzędowych z i na następujące języki: rosyjski, angielski, ukraiński, białoruski (tzw. tłumaczenia przysięgłe)
 • oferujemy tłumaczenia ustne (symultaniczne, a’vista, konsekutywne) z i na następujące języki: rosyjski, angielski, ukraiński, białoruski, szczególnie podczas czynności w kancelariach notarialnych na terenie Warszawy
 • zapewniamy obsługę tłumaczeniową podczas konferencji, delegacji, kongresów i targów