Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Tłumacz przysięgły ukraiński Warszawa

Doświadczenie pokazuje, że obecność tłumacza przysięgłego ukraińskiego jest szczególnie ważna przy szeroko rozumianej współpracy między Polską a Ukrainą i odwrotnie. Pozwala to uniknąć wielu problemów i dodatkowych kosztów wynikających z niezrozumienia przez strony rozmów, intencji, czy treści umów, kontraktów i innych dokumentów, a przy okazji ocieplić wzajemne relacje rozmówców/kontrahentów.

 

Często zaangażowanie profesjonalnego tłumacza przysięgłego ukraińskiego w Warszawie czy innym mieście staje się nieodzowne nawet dla tych, którzy potrafią się porozumieć w języku ukraińskim, ale nie władają nim na tyle swobodnie i biegle, by zadbać o prawidłowy przebieg transakcji, treść zapisu umowy, czy innych tego typu specjalistycznych kwestii szczegółowych oraz technicznych.

 

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego dla klientów z całego obszaru byłego ZSRR!

 

Pragniemy zaproponować Państwu także usługi w zakresie tłumaczeń poświadczonych (tzw. przysięgłych) z/na język ukraiński.

Obejmują one między innymi tłumaczenia dokumentów, umów, zaświadczeń, postanowień sądowych, dokumentacji medycznej, prawnej i innych treści specjalistycznych, na przykład z zakresu motoryzacji, architektury, IT, czy turystyki oraz sportu.

W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie tematyki lub możliwości translacyjnych na/z języka ukraińskiego z tym związanych, zachęcam do niezobowiązującego kontaktu e-mailowego lub telefonicznego.

 

Pomoc tłumacza przysięgłego ukraińskiego dla osób władających językiem ukraińskim

 

Niejednokrotnie asysta tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego jest wymagana w przypadku uczestnictwa obcokrajowca w sprawach przed polskimi sądami i urzędami, jeśli osoba ta nie zna języka polskiego lub nie włada nim w dostatecznym stopniu.

 

W związku z tym oferujemy pomoc tłumacza języka ukraińskiego osobom posługującym się językiem ukraińskim, które nie znają lub znają słabo język polski, aby miały pewność i gwarancję prawidłowego rozumienia wszystkich dotyczących ich kwestii.

Dokumenty do niezobowiązującej wyceny tłumaczeniowej z/na język ukraiński proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej: 1.tlumacz@gmail.com lub kontaktować się w tej sprawie telefonicznie pod numerem telefonu: kom: +48  575 501 601

 

Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i asysty doświadczonego, profesjonalnego tłumacza przysięgłego ukraińskiego w Warszawie niezależnie od dziedziny, ze szczególnym wskazaniem na kwestie prawnicze.