Tłumaczenia Aleksandra Kamińska
 • Doświadczenie
 • Miła atmosfera
 • Profesjonalizm
Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Pomoc prawna dla cudzoziemców

Zapewniamy pomoc i obsługę prawną cudzoziemców w Polsce w zakresie:

 • Sprawdzenie wypłacalności, niezawodności oraz sytuacji finansowej firm polskich;
 • Reprezentowanie zagranicznych osób fizycznych lub prawnych w sądach i innych instytucjach państwowych;
 • Przygotowanie pozwów, powództw wzajemnych lub innych dokumentów;
 • Odzyskiwanie długów;
 • Przygotowanie dokumentów i reprezentowanie w przetargach publicznych;
 • Zarejestrowanie, reprezentowanie, ochrona znaku towarowego;
 • Założenie lub kupno spółki, przedstawicielstwa;
 • Zapewnienie firmy księgowej;
 • Uzyskanie licencji, zezwolenia, koncesji;
 • Porady prawne, przygotowywanie pism wyjaśniających, wniosków w sprawach prawnych
 • Załatwienie legalizacji pobytu, kart pobytu, obywatelstwa
09.10.2014
więcej
Ukazała się nowa ustawa o cudzoziemcach…

Akt zawiera rozwiązania ułatwiające cudzoziemcom legalizację i zapobiegające delegalizacji ich pobytu na terytorium Polski.

Uporządkowano problematykę pobytu cudzoziemców oraz nadano przepisom większą przejrzystość.

Nowe przepisy zakładają także przyspieszenie procedury udzielania wszystkich zezwoleń pobytowych.

Przewidziano ułatwienia dla wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce, bez względu na cel ich pobytu.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650) została opublikowana 30 grudnia 2013 r. Weszła w życie 1 maja 2014 r., z wyjątkiem art. 470 pkt 3 lit. a w zakresie art. 3a pkt 3, art. 470 pkt 3 lit. b oraz art. 470 pkt 4, 5 i 11-16, które obowiązują od dnia ogłoszenia.

 

Świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej dla cudzoziemców rosyjskojęzycznych w Polsce.

 

Prowadzimy sprawy cudzoziemców związane z prawem administracyjnym, sądowoadministracyjnym, cyilnym, rodzinnym, karnym i prawem spółek handlowych.

 

Kontakt:
kom: +48 601 144 104
16.09.2014
więcej
Copyright Gogler.pl 2014
Polityka plików cookies

Tłumacz przysięgły rosyjski, ukraiński - Warszawa

Przebieg dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz najważniejsze, zrealizowane projekty tłumaczeniowe i szkoleniowe:

 

 • 2021-2022 - uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu na aplikację adwokacką; rozpoczęcie aplikacji adwokackiej w Warszawie (obecnie: aplikant adwokacki I roku)
 • 2020 - tłumaczenia ustne (konsekutywne i a'vista) realizowane na rzecz licznych warszawskich kancelarii notarialnych, radcowskich i adwokackich; 
 • 2019-2020 - tłumacz konsekutywny i pisemny współpracujący z SPLO Sokołowski i Partnerzy
 • 2019 - tłumacz symultaniczny podczas konferencji w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie 
 • 2019 - tłumacz konsekutywny na rzecz TZMO S.A. i delegacji z Rosji w klinice Budzik w Warszawie (prowadzonej dla dzieci w śpiączce po cięzkich urazach mózgu)
 • 2018-2019 - tłumacz symultaniczny i konsekutywny na rzecz TZMO (tłumaczenia podczas corocznych konferencji międzynarodowych, tłumaczenia konsekutywne podczas spotkań z delegacjami z Rosji)
 • 2017 i 2018 - tłumacz symultaniczny polsko-rosyjski podczas corocznej konferencji międzynarodowej, organizowanej przez Toruńskie Zakłady Opatrunkowe S.A. z siedzibą w Toruniu,
 • tłumaczenia ustne na język rosyjski w kancelarii notarialnej Adam Szczepański, Adam Banaszek (ul. Jaworzyńska 7a)
 • tłumaczenia ustne na język rosyjski w kancelari notarialnej Marta Kozioł (ul. Nowy Świat 7/9),
 • tłumaczenia ustne a'vista i konsekutywne w kancelarii notarialnej Marta Żołnierzak, Marzanna Kwiecień (ul. Pokorna 2),
 • tłumaczenia ustne a'vista i konsekutywne z i na język rosyjski w kancelarii notarialnej Paweł Ziemiańczyk (ul. Nowowiejska 10),
 • tłumaczenie ustne a'vista na język rosyjski aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Bagno 2 w Warszawie (umowa przedwstępna i umowa przyrzeczona sprzedaży lokalu mieszkalnego)
 • prawnik i tłumacz ustny (przysięgły, konsekutywny) w Kancelarii Notarialnej J. Nowakowska-Drapała, M. Nowicka przy ul. Koszykowej 59 lok. 4 - przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • tłumacz przysięgły języka rosyjkiego podczas czynności w Kancelarii Notarialnej Justyny Lewczuk, ul. Wilcza 35/41 lok. 5 w Warzawie;
 • tłumacz symultaniczny polsko-rosyjski podczas konferencji międzynarodowej w Narodowym Banku Polskim (czerwiec 2016)
 • polsko-rosyjski tłumacz ustny (konsekutywny) podczas przesłuchania w Urzędzie ds. Cudzoziemców, pl. Bankowy 3/5, Warszawa
 • tłumaczenie ustne a'vista aktu notarialnego założenia sp. z o.o. na j rosyjski w warszawskiej Kancelarii Notaialnej przy al. Jerozolimskich 101 lok. 31, notariusz: Tomasz Markuszewski
 • tłumaczenie ustne a'vista aktu notarialnego sprzedaży udziałów na język rosyjski w warszawskiej Kancelarii Notarialnej przy al. Jerozolimskich 55/9, notariusz: Magdalena Archutowska
 • tłumaczenie a'vista aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości na język rosyjski w warszawskiej Kancelarii Notarialnej przy ul. Długiej 4, notariusz: Magdalena Proniewicz
 • tłumacz symultaniczny (konferencyjny) języka rosyjskiego podczas międzynarodowej konferencji LPG w hotelu Bristol w Warszawie - 16.04.2015
 • tłumaczenie konsekutywne rosyjsko-polsko-rosyjskie w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, al. Jerozolimskie 202 w Warszawie;
 • tłumaczenie ustne a'vista umowy sprzedaży ieruchomości w Kancelarii Notarialnej Jan Jodłowski, ul. Prosta 32 w Warszawie;
 • tłumacenie ustne a'vista umowy sprzedaży udziałów w Kancelarii Notarialnej Michał Łukaszewicz, ul. Wiejska 9 lok. 1a w Warszawie;
 • od marzec-czerwiec 2013 - wykładowca w zakresie tłumaczeń prawniczych na Studiach Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie);
 • tłumacz konsekutywny i a'vista podczas aktu notarialnego sprzedaży udziałów spółki z o.o., ul. Długa 31, Notariusz Błaszczak Robert;
 • tłumacz konsekutywny podczas składania dokumentów do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Ursus, pl. Czerwca 1976/1;
 • tłumaczenia pisemne poświadczone na rzecz Fundacji Wileńszczyzna;
 • tłumaczenie z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na rzecz Urzędu m. st. Warszawy, Gabinet Prezydenta, Wydział Kontaktów Zagranicznych;
 • tłumaczenie konsekutywne podczas spotkania delegacji ukraińskiej z zarządem Biura Informacji Kredytowej w Warszawie, terminologia prawnicza i bankowa;
 • tłumaczenie konsekutywne w Sądzie Okręgowym w Warszawie, al. Solidarności 127;
 • tłumaczenie poświadczone konsekutywne i a'vista umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w Kancelarii Notarialnej - Maria Kokoszczyńska i Marta Zachorska-Majdykowska, aleja Solidarności 117 lok. 601;
 • tłumaczenie poświadczone konsekutywne i a'vista umowy przedwstępnej i umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Notariuszy Kingi Nałęcz, Marka Watrakiewicza, Olgi Hupert, ul. Boya-Żeleńskiego 6/26 w Warszawie;
 • tłumaczenie konsekutywne w Urzędzie Stanu Cywilnego dla Warszawy-Pragi Płn., ul. Kłopotowskiego, tłumacz konsekutywny podczas uroczystości zawarcia małżeństwa
 • tłumaczenie konsekutywne w Urzędzie Stanu Cywilnego dla Warszawy-Śródmieście, ul. Andersa 5, tłumacz konsekutywny podczas uroczystości zawarcia małżeństwa w Pałacu Ślubów na Starym Mieście w Warszawie;
 • tłumaczenie konsekutywne w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa, ul. Kocjana 3 w Warszawie;
 • tłumaczenie konsekutywne w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Północ, V Wydział Rodzinny, ul. Terespolska 15a, temat rozprawy sądowej: "Zwolnienie z obowiązku składania oświadczenia woli o zdolności do zawarcia małżeństwa";
 • tłumaczenie konsekutywne i a'vista Pełnomocnictwa w Kancelarii Notarialnej przy ul. Prosta 32 w Warszawie, notariusz: Jan Jodłowski;
 • tłumaczenie konsekutywne i a'vista w Kancelarii Notarialnej przy ul. Boya-Żeleńskiego 6 lok. 26 w Warszawie, notariusz - Kinga Nałęcz;
 • w 2010 rokupoprowdziłam jako wykładowca III. edycję kursu dla tłumaczy języka rosyjskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego w CJR "Rosjanka" w Łodzi;
 • od 2010 roku do 2013 roku prowadziłam kursy dla tłumaczy języka rosyjskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego w Centrum Języka Rosyjskiego "Rosjanka" w Łodzi (mogę pochwalić się sukcesami moich kursantów, którzy już zostali tłumaczami przysięgłymi języka rosyjskiego!);
 • jestem wykładowcą i organizatorem warszawskiego kursu dla tłumaczy języka rosyjskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego, przygotowującego do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej;
 • tłumacz symultaniczny podczas międzynarodowej, naukowo-praktycznej konferencji pt.: "Warszawskie spotkania cywilistyczne poświęcone pamięci G. Szerszeniewicza", zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 100. rocznicy śmierci tego wybitnego polskiego cywilisty;
 • tłumaczenie a'vista i tłumaczenie konsekutywne na język rosyjski umowy sprzedaży udziałów w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek - notariusz w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 33;
 • tłumacz konsekutywny w Ministerstwie Skarbu Państwa podczas wizyty Ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce;
 • tłumaczenie konsekutywne i a'vista na język rosyjski pełnomocnictwa w Kancelarii Notarialnej Rafał Gąsiewski - notariusz w Warszawie przy ul. Długiej 31;
 • tłumaczenie konsekutywne i a'vista aktu notarialnego założenia spółki z o.o. w Kancelarii Notarialnej Bogumiła Gańko - notariusz w Warszawie, ul. Pruszkowska 17 lok. 108
 • tłumaczenie pisemne na język rosyjski książki o tematyce medycznej na zlecenie Toruńskich Zakładów Opatrunkowych S.A. z sedzibą w Toruniu;
 • tłumaczenie konsekutywne i a'vista umowy założenia sp. z o.o. w Kancelarii Notarialnej Jarosław Kasperek, Al. Wojska Polskiego 4 lok. 6 w Warszawie;
 • tłumaczenie konsekutywne i tłumaczenie a'vista w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek-notariusz, ul. Grzybowska 2 lok. 33, 00-131 Warszawa;
 • tłumacz konsekutywny podczas ceremonii zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego przy pl. Zamkowym 6, na zlecenie BT Lidaria w Warszawie,
 • tłumaczenie konsekutywne i a'vista aktu notarialnego na rzecz Pari Mutuel Poland Sp. z o.o. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Szarej 14 lok. 15;
 • tłumacz konsekutywny w Kancelarii "Kochański, Zięmba, Rąpała i Partnerzy" Sp.j., bud. Metropolitam, pl. Piłsudskiego 1, Warszawa;
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktu notarialnego założenia sp. z o.o. w Kancelarii Notarialnej przy Al. Jana Pawła II 61 lok.132, notariusz - Sławomir Ogonek;
 • tłumacz pisemny na zlecenie warszawskiego Teatru Muzycznego "ROMA", ul. Nowogrodzka 49, Warszawa;
 • tłumaczenie pisemne (poświadczone) aktu notarialnego (tzw. starodruku) z 1911 roku, sporządzonego pismem odręcznym na rzecz Urzędu m. st. Warszawy, Gabinet Prezydenta, Wydział Kontaktów Zagranicznych,
 • tłumacz konsekutywny w Ministerstwie Infrastruktury (obsługa delegacji rosyjskiej z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej), ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie,
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista w Kancelarii Notarialnej przy pl. Konstytucji 4 lok. 39 w Warszawie (tematyka: likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością + tłumaczenie pełnomocnictw);
 • tłumacz konsekutywny podczas asysty tłumaczeniowej/spotkania w banku Nordea S.A. na rzecz KMTP Sp. z o.o.;
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie poświadczone (a'vista) w Kancelarii Notarialnej K. Łaski, J. Deczkowska - Notariusze, Spółka Cywilna (tematyka: założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktu notarialnego założenia spółki na zlecenie "Kochański, Zięmba, Rąpała i Partnerzy Sp. j.", Pl. Piłsudskiego 1 (bud. Metropolitan) w Warszawie,
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktu założycielskiego spółki w Kancelarii Notarialnej na rzecz ukraińskiej spółki "Rotkes",
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktu założycielskiego spółki w Kancelarii Notarialnej przy al. Jana Pawła II 61 lok. 132 (Notariusz: p. Sławomir Ogonek),
 • tłumacz konsekutywny podczas Międzynarodowych Targów Obuwia, zorganizowanych w hotelu Gromada Airport w Warszawie na rzecz rosyjskiej spółki "Zenden" z Moskwy,
 • tłumaczenie poświadczone a'vista, tematyka dotycząca umowy sprzedaży udziałów w Kancelarii Notarialnej przy ul. Solec w Warszawie,
 • tłumacz konsekutywny podczas obsługi delegacji z Rosyjskiego Urzędu Statystycznego (ROSSTAT-u z Moskwy) w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS-ie) w Warszawie przy al. Niepodległości 200,
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktu założycielskiego spółki na rzecz Euro Prime Stretch Sp. z o.o. w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Drążek - notariusza w Warszawie, al. Niepodległości 159,
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktu założycielskiego spółki w Kancelarii Notarialnej przy al. Jana II 61 (Notariusz - p. Slawomir Ogonek na rzecz firmy Ukraina-Info,
 • tłumaczenie uwierzytelnione a'vista aktu założycielskiego spółki w Kancelarii Notarialnej przy al. Jana II 61 na rzecz Strelkov Group Sp. z o.o. (Notariusz - p. Sławomir Ogonek),
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie poświadczone a'vista w Kancelarii Notarialnej p. Iwony Okołowicz przy al. Solidarności 75/36 w Warszawie na rzecz Amber Fish Sp. z o.o.,
 • tłumaczenie poświadczone a'vista w Kancelarii Notarialnej przy ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 5/21 w Warszawie,
 • tłumacz konsekutywny w Urzędzie ds. Cudzoziemców (ul. Długa 5 w Warszawie),
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie a'vista aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej przy pl. Konstytucji 4/39 (przedmiot tłumaczenia: tłumaczenie aktów założycielskich sp. z o.o.),
 • tłumacz konsekutywny w Ministerstwie Obrony Narodowej, Warszawa, al. Niepodległości 218,
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie poświadczone (a'vista) na rzecz Ukraina-Info (Kancelaria Notarialna przy Al. Jana Pawła II 61 lok. 132),
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie poświadczone (a'vista) na zlecenie osoby fizycznej (Kancelaria Notarialna przy pl. Piłsudskiego 2, Notariusz-Iwona Bogusławska; przedmiot tłumaczenia: umowa darowizny),
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie poświadczone (a'vista) w Kancelarii Notarialnej przy pl. Konstytucji 4/39 (przedmiot umowy: akt założycielski sp. z o.o.),
 • tłumacz konsekutywny + tłumaczenie uwierzytelnione (a'vista) w Kancelarii Notarialnej przy ul. Modlińskiej 176 (przedmiot tłumaczenia: umowa majątkowa małżeńska),
 • tłumaczenie poświadczone (a'vista) w Kancelarii Notarialnej J. Rudnicki, R. Sielski, M. Bartosiewicz-Wlazło, ul. Marszałkowska 55/73 lok. 33 (przedmiot tłumaczenia: akt założycielski sp. z o.o.),
 • tłumacz konsekutywny w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie (tłumaczenie dla delegacji z Rosyjskiego Urzędu Statystycznego (ROSSTAT), Moskwa),
 • tłumaczenie uwierzytelnione (a'vista) aktów notarialnych w Kancelarii Notarialnej przy ul. Ogrodowej 9 w Warszawie (Notariusz-Czesława Kołtun),
 • tłumacz symultaniczny podczas Międzynarodowego Kongresu Grupy SCD w Warszawie (htl. Gromada, ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie; tematyka ogólna: technologia probiotyczna SCD),
 • tłumacz konsekutywny w Kancelarii Notarialnej W Wypych i A. Kozak w Warszawie, al. Jana Pawła II 61,
 • tłumaczenie uwierzytelnione (a'vista) w Kancelarii Notarialnej - S. Ogonek, ul. Jana Pawła II nr 61 lok. 132 (akt notarialny spółki z o. o.),
 • tłumaczenie uwierzytelnione (a'vista) w kancelarii notarialnej W. Wypych i A. Kozak (akt notarialny + umowa sprzedaży udziałów),
 • tłumacz przysięgły konsekutywny w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Andersa 5 w Warszawie,
 • tłumacz przysięgły konsekutywny oraz tłumaczenie a'vista na rzecz GroupEuroService Sp. z o.o. w kancelarii notarialnej W. Wypych i A. Kozak - notariusze s.c. w Warszawie (akt notarialny - protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników),
 • tłumacz konsekutywny na rzecz Orlen Ochrona Sp. z o.o. (tematyka: bezpieczeństwo przemysłowe, ochrona, rafineria),
 • tłumacz pisemny i ustny (m.in. tłumaczenie a'vista pełnomocnictw i umów użyczenia) w Kancelarii Notarialnej Pani T. Jamróz-Wiśniewskiej dla Casino Platinium Sp. z o.o., 4Evolution Sp. z o.o., BelkomplektSp. z o.o., Finist Handel i Usługi Sp. z o.o.,
 • tłumacz konsekutywny podczas podpisywania umowy o współpracy pomiędzy Paper Technologies PolandSp. z o.o. a przedstawicielami z Litwy,
 • tłumacz konsekutywny w Urzędzie ds. Cudzoziemców, ul. Długa 5, Warszawa,
 • tłumacz konsekutywny w Kancelarii Notarialnej przy ul. Lwowskiej 4/6 w Warszawie (umowa sprzedaży udziałów),
 • tłumacz konsekutywny podczas rozmów handlowych pomiędzy Paper Technologies Poland Sp. z o.o. a przedstawicielami z Łotwy,
 • tłumacz konsekutywny podczas spotkań biznesowych oraz prezentacji multimedialnych w firmie RemondisSp. z o.o. (tematyka związana z gospodarką odpadami i recyklingiem.),
 • tłumacz symultaniczny podczas konferencji poświęconej Leonowi Petrażyckiemu (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji),
 • tłumacz pisemny i konsekutywny dla spółki Casino Platinium w Kancelarii Notarialnej notariusz Teresy Jamróz-Wiśniewskiej (ul. Sienna 72/5 w Warszawie),
 • tłumacz konsekutywny dla spółki Amber Fish w Kancelarii Notarialnej (al. Solidarności 75/36, notariusz p. Iwona Okołowicz),
 • wykładowca w Centrum Języka Rosyjskiego "Rosjanka" w Łodzi; prowadzenie kursu w zakresie przekładu sądowego i prawniczego, przygotowującego do państwowego egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego;
 • tłumacz pisemny (tłumaczenia pisemne poświadczone) na zlecenie Naczelnej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (dokumentacja dotycząca katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w kwietniu 2010 r.),
 • tłumacz konsekutywny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie ds. Cudzoziemców, w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Ośrodku dla Uchodźców w Dębaku pod Warszawą z przedstawicielami delegacji rządowej z Azerbejdżanu,
 • wygłoszony referat podczas XXIV Warsztatów Przekładu Prawniczego Specjalistycznego PT TEPIS w sekcji rosyjskiej pod tytułem: „Tłumaczenie tekstów dotyczących statusu uchodźców z krajów byłego ZSRR",
 • tłumacz konsekutywny podczas spotkań w Ministerstwie Finansów oraz w Narodowym Banku Polskim,
 • tłumacz symultaniczny podczas konferencji pod Ostródą w hotelu „Masuria", tematyka przemysłowo-produkcyjna dotycząca rur Amipol HDPE, Flowtite, Amiplas, Amidip, Sadip, Amiren, Meyer Polycerte,
 • tłumacz symultaniczny i konsekutywny podczas 3-dniowej konferencji w Krakowie dla „Polfa Warszawa" S.A. (tematyka farmaceutyczno-medyczna),
 • tłumacz konsekutywny w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie (rozmowy z przedstawicielami z Ministerstwa Ochrony Środowiska z Mińska na Białorusi),
 • tłumacz pisemny i ustny (konsekutywny) - współpraca do chwili obecnej z Pari Mutuel Poland Sp. z o.o. (tematyka finansowo-hazardowa, zakłady bukmacherskie),
 • tłumacz konsekutywny podczas Międzynarodowych Targów Elektroniki w Warszawie (dla Result Sp. z o.o.)
 • tłumacz konsekutywny w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie podczas spotkania z delegacja z Białorusi,
 • współpraca z kancelarią prawną „Chajec Don-Siemion & Żyto" s.k. w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych,
 • tłumacz konsekutywny podczas spotkania pomiędzy Metro Warszawskie Sp. z o.o. a przedstawicielem z zakładów Wagonmasz (Sankt Petersburg, Rosja),
 • tłumacz konsekutywny w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie (spotkanie z przedstawicielem z ramienia ONZ z Białorusi) (tematyka dotycząca spisu ludności i migracji),
 • tłumacz konsekutywny podczas spotkań Sekretarza Generalnego Rady Pamięci Walk i Męczeństwa ś.p. A. Przewoźnika z przedstawicielami ze Smoleńska i Sankt Petersburga,
 • tłumacz symultaniczny podczas konferencji w Brodnicy (tematyka dotycząca ochrony środowiska).
 • Lata 2007 - 2008
 • od października 2007 do marca 2008 - prowadzenie indywidualnych szkoleń w zakresie języka rosyjskiego dla radcy prawnego z kancelarii prawniczej „Lengiewicz Wrońska Berezowska i Wspólnicy" s.k.,
 • studia podyplomowe w zakresie przekładu sądowego prawniczego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie;
 • etatowy tłumacz pisemny, symultaniczny i konsekutywny w Agencji Tłumaczeń i Turystyki
 • tłumacz symultaniczny podczas konferencji „Chrześcijaństwo dla Europy", Kraków 2003,
 • wychowawca młodzieży z krajów byłego ZSRR w Liceum Niepublicznym im. S. Kostki w Warszawie-Wilanowie, 2004
 • od 2004 r. do chwili obecnej - tłumacz pisemny i ustny, lektor oraz pilot wycieczek zagranicznych w Agencji Tłumaczeń i Turystyki, Warszawa,
 • kurs oraz zdany 3-stopniowy egzamin w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, uzyskanie uprawnień pilota wycieczek zagranicznych z językiem rosyjskim, potwierdzonych licencją oraz identyfikatorem pilota wycieczek zagranicznych,
 • pilot oraz tłumacz konsekutywny podczas wyjazdów do Zakopanego, Wisły i Szczyrku z grupą przedstawicieli biur podróży z Białorusi i Ukrainy na rzecz Intourist Sp. z o.o. w Warszawie
 • Dodatkowe osiągnięcia w zakresie języka rosyjskiego:
 • 2002 r. - I nagroda, otrzymana podczas Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej w Piwnicy pod Baranami w Krakowie, zakwalifikowanie się do Międzynarodowego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej w Moskwie
 • 1995 r. - laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego w Warszawie (II miejsce w Polsce, 98 pkt./100 pkt.), uzyskanie indeksu na uczelnie wyższe bez zdawania egzaminów wstępnych

 

Umiejętności i zainteresowania dodatkowe:

 • gra na organach - ukończone 4-letnie Studium Organistowskie w Świebodzinie; otrzymanie dyplomu organistowskiego (średnia ocen na dyplomie: bardzo dobry); ponad 10-letnie doświadczenie w grze na organach, m.in. w Sankt Petersburgu, Rzymie, Warszawie, Poznaniu, w Sanktuarium w Rokitnie i w Licheniu;
 • gra na fortepianie - ukończona Szkoła Muzyczna II stopnia w klasie fortepianu;
 • gra na gitarze oraz śpiew;
 • licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych (3-stopniowy egzamin państwowy zdany w 2004 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie);
 • prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze, prawo miedzynarodowe prywatne (w tym rozległe stosunki gopodarcze i dyplomatyczne między Polską a Rosją, Białoruią, Ukrainą, Kazachstanem i innymi krajami b. ZSRR)
 • muzyka, tango argentyńskie i zajęcia fitness;
 • jazda na rowerze i kajakarstwo (m.in. przepłynęłam 160 km Wisłą w dwa dni z Kazimierza Dolnego do Warszawy)

 

(Zdjęcie w kabinie zostało wykonane podczas tłumaczenia symultanicznego na konferencji międzynarodowej w Warszawie - 2009-2010)